Bakit kailangang panatilihing malinis at ligtas ang hanging nilalanghap natin?Bakit kailangang panatilihing malinis at ligtas ang hanging nilalanghap natin?​

Answer:

para makaiwas sa mga sakit dahil ang hangin kahit hindi natin Ito nakikita ay may dala rin itong mga dumi na sanhi ng pagkakasakitLeave a Reply

Your email address will not be published.