B. Sitwasyon:, katagang: “Sama ka, Halika doon, Masaya dito, May kasayahan doon”, at iba pa mga salitang, Si Julia at Jamil ay kapwa nasa ika-anim na baitang. Lagi nilang naririnig ang mga, naririnig nila mula sa kanilang mga kaklase at mga dating kaibigan. Tinutukso sila lagi na mga, duwag at lampa dahil pinipilit silang sumama at inaaya sa mga lugar na binabawal sa kanilang, mag-aaral. Pinagtatawanan silang lagi tuwing sila ay nakikita at nakakasalubong sa may, daan, minsan si Jamil ay tinatakot kung hindi susunod sa mga utos nila. Si Julia ay natatakot at, umiiyak na lang kaya, lagi na lang silang lumiliban sa klase., Ano-ano ang mga pahayag na maaari mong ibahagi at sabihin kay Julia at Jamil upang, mapalakas ang kanilang loob? Paano mo sila matutulungan sa kanilang suliranin?, Depo, Para kay Julia, Para kay JamilB. Sitwasyon:


katagang: “Sama ka, Halika doon, Masaya dito, May kasayahan doon”, at iba pa mga salitang
Si Julia at Jamil ay kapwa nasa ika-anim na baitang. Lagi nilang naririnig ang mga
naririnig nila mula sa kanilang mga kaklase at mga dating kaibigan. Tinutukso sila lagi na mga
duwag at lampa dahil pinipilit silang sumama at inaaya sa mga lugar na binabawal sa kanilang
mag-aaral. Pinagtatawanan silang lagi tuwing sila ay nakikita at nakakasalubong sa may
daan, minsan si Jamil ay tinatakot kung hindi susunod sa mga utos nila. Si Julia ay natatakot at
umiiyak na lang kaya, lagi na lang silang lumiliban sa klase.
Ano-ano ang mga pahayag na maaari mong ibahagi at sabihin kay Julia at Jamil upang
mapalakas ang kanilang loob? Paano mo sila matutulungan sa kanilang suliranin?
Depo
Para kay Julia
Para kay Jamil​

Answer:

wag mag pauto sa kanila at tatagan lng ang loob


Leave a Reply

Your email address will not be published.