B. Panuto: Sagutan ang akrostik na salita. Bawat titik ay lagyan ng, kahulugan na naaayon sa pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. 110, puntos), 0420-, A-, G-, M-, 0410-, M-, 0410-, H-, A-, L-B. Panuto: Sagutan ang akrostik na salita. Bawat titik ay lagyan ng


kahulugan na naaayon sa pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. 110
puntos)
Р-
A-
G-
M-
А-
M-
А-
H-
A-
L-​

Answer:

P- pag mamahal sa kalikasan.

A- Alagaan ang mga nilalang na nilikha ng panginoon.

G- Gampanan ang mga tungkulin bilang anak ng panginoon.

M- mahalin ang pamilya.

A-

M- mahalin ang iyong kapwa at mag tulungan.

A-

H- Huwag mag putol ng mga puno kung hindi kinakailangan.

A-

L-

Explanation:

ayan lang nakayanan, salamat.


Leave a Reply

Your email address will not be published.