B. Panuto: Sa tulong ng iyong mga magulang/kasama sa bahay, magtala ng mga suliranin, na kinakaharap ng ating bansa. Bumuo ng isang panalangin ukol dito. Gamitin ang, panalangin na nasa kahon sa ibaba., MTBB. Panuto: Sa tulong ng iyong mga magulang/kasama sa bahay, magtala ng mga suliranin


na kinakaharap ng ating bansa. Bumuo ng isang panalangin ukol dito. Gamitin ang
panalangin na nasa kahon sa ibaba.

MTB​

Answer:

dakila po naming diyos salamat sa lahat mong gabay samin


Leave a Reply

Your email address will not be published.