B. Panuto. Sa mga larawang minarkahan mo ng tsek (. pumili ng dalawa., Isalaysay sa 2 o 3 pangungusap kung paano, para sa iyo, ito ay naging tanda, ng pananampalataya, pakakaroon ng pag-asa at positibong pananaw.B. Panuto. Sa mga larawang minarkahan mo ng tsek (. pumili ng dalawa.


Isalaysay sa 2 o 3 pangungusap kung paano, para sa iyo, ito ay naging tanda
ng pananampalataya, pakakaroon ng pag-asa at positibong pananaw.​

Answer:

San po Yung question?

Explanation:

San po Yung question???


Leave a Reply

Your email address will not be published.