B. Panuto: Iguhit ang, pagsulat ng pormal, di-pormal (email) at liham na nagbibigay mungkahi at, sa patlang kung ang tinutukoy ng pahayag ay tungkol sa pamantayan sa, kung hindi., 1. May sinusunod na proseso ang pagsulat ng sulating pormal at lagging ginagamit dito ang, ikatlong panauhan sa pagsulat ng teksto., 2. Gumamit ng pagdadaglat sa pagsulat ng sulatin., 3. Iwasan ang paggamit ng ako at ikaw sa sulating pormal., 4. Dapat na malaya ang pagtalakay sa sulating pormal., 5. Iwasan ang paggamit ng mga salitang balbal o palasak., 6. Isulat nang buo ang mga salita., 7. Huwag gumamit ng pormal na wika sa pagsulat ng sulatin., 8. Piling-pili ang mga salitang ginagamit sa pagsulat ng mga sulating pormal., 9. May 6 na bahagi ang liham na nagmumungkahi., 10. Ang pormal na sulatin ay naglalaman ng mga paksang may kalaliman, piling-pili ang mga, salita at may masining na pagpapahayag.B. Panuto: Iguhit ang


pagsulat ng pormal, di-pormal (email) at liham na nagbibigay mungkahi at
sa patlang kung ang tinutukoy ng pahayag ay tungkol sa pamantayan sa
kung hindi.
1. May sinusunod na proseso ang pagsulat ng sulating pormal at lagging ginagamit dito ang
ikatlong panauhan sa pagsulat ng teksto.
2. Gumamit ng pagdadaglat sa pagsulat ng sulatin.
3. Iwasan ang paggamit ng ako at ikaw sa sulating pormal.
4. Dapat na malaya ang pagtalakay sa sulating pormal.
5. Iwasan ang paggamit ng mga salitang balbal o palasak.
6. Isulat nang buo ang mga salita.
7. Huwag gumamit ng pormal na wika sa pagsulat ng sulatin.
8. Piling-pili ang mga salitang ginagamit sa pagsulat ng mga sulating pormal.
9. May 6 na bahagi ang liham na nagmumungkahi.
10. Ang pormal na sulatin ay naglalaman ng mga paksang may kalaliman, piling-pili ang mga
salita at may masining na pagpapahayag.​

Answer:

go answer na kaya nyo yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.