B. Panuto: Gumawa ng patalastas na binubuo ng limang pangungusap tungkol sa, u”sumusunod na produkto gamit ang ibat ibang bahagi ng pananalita. “B. Panuto: Gumawa ng patalastas na binubuo ng limang pangungusap tungkol sa


sumusunod na produkto gamit ang ibat ibang bahagi ng pananalita. ​

Answer:

kailangan daw po itong i video

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.