B. Panuto: Bilugan ang Simuno at ikahon ang Panaguri sa bawat pangungusap, 3. Ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi isang aksidente lamang., 4. Marami na ang naghihirap dahil sa pandemyang., 5. Malapit na dumating ang mga bakuna para sa Covid-19., 6. Sa panahon ng pandemya ay alagaan ang ating mga sarili., Ang pagsuot ng face mask ay nakakatulong sa atin para maiwasan ang pagkahawa sa sakit., 8. Ugaliin ang paghugas ng kamay., 9. Patuloy sa pagtaas ang kaso ng Covid-19 sa Metro Manila., 10. Ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos.B. Panuto: Bilugan ang Simuno at ikahon ang Panaguri sa bawat pangungusap


3. Ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi isang aksidente lamang.
4. Marami na ang naghihirap dahil sa pandemyang.
5. Malapit na dumating ang mga bakuna para sa Covid-19.
6. Sa panahon ng pandemya ay alagaan ang ating mga sarili.
Ang pagsuot ng face mask ay nakakatulong sa atin para maiwasan ang pagkahawa sa sakit.
8. Ugaliin ang paghugas ng kamay.
9. Patuloy sa pagtaas ang kaso ng Covid-19 sa Metro Manila.
10. Ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos.​

B. Panuto: Bilugan ang Simuno at ikahon ang Panaguri sa bawat pangungusap.

3. Ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi isang aksidente lamang.

Simuno: pangyayari

Panag-uri: ay

4. Marami na ang naghihirap dahil sa pandemyang.

Simuno: marami

Panag-uri: nahihirap

5. Malapit na dumating ang mga bakuna para sa Covid-19.

Simuno: bakuna

Panag-uri: malapit na dumating

6. Sa panahon ng pandemya ay alagaan ang ating mga sarili.

Simuno: panahon ng pandemya

Panag-uri: ay

7. Ang pagsuot ng face mask ay nakakatulong sa atin para maiwasan ang pagkahawa sa sakit.

Simuno: pagsuot ng face mask

Panag-uri: ay

8. Ugaliin ang paghugas ng kamay.

Simuno: paghugas ng kamay

Panag-uri: ugaliin

9. Patuloy sa pagtaas ang kaso ng Covid-19 sa Metro Manila.

Simuno: pagtaas ng kaso

Panag-uri: patuloy

10. Ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos.

Simuno: patulong sa kapwa

Panag-uri: ay

#CarryOnLearningLeave a Reply

Your email address will not be published.