B. Panuto: Basahin ang mga programa, alituntunin, o kampanya na nagsusulong ng kapayapaan. Alamin kung, ito ay: paggalang sa karapatang pantao o paggalang sa opinyon ng iba. Isulat sa patlang ang iyong sagot., 1. Universal Declaration of Human Rights, 2. Child Protection Program, 3. Pagsunod sa kagustuhan ng nakararami lalo na kung ito ay nakabubuti para sa lahat, 4. Malayang pagpili ng nais ibotong opisyales ng Supreme Pupil Government o SPG, 5. Pag-unawa at pagtanggap sa ideya ng ibaB. Panuto: Basahin ang mga programa, alituntunin, o kampanya na nagsusulong ng kapayapaan. Alamin kung


ito ay: paggalang sa karapatang pantao o paggalang sa opinyon ng iba. Isulat sa patlang ang iyong sagot.
1. Universal Declaration of Human Rights
2. Child Protection Program
3. Pagsunod sa kagustuhan ng nakararami lalo na kung ito ay nakabubuti para sa lahat
4. Malayang pagpili ng nais ibotong opisyales ng Supreme Pupil Government o SPG
5. Pag-unawa at pagtanggap sa ideya ng iba​

Answer:

1. Paggalang sa karapatang pantao

2.Paggalang sa karapatang pantao

3.Paggalang sa opinyon ng iba

4.Paggalang sa opinyon ng iba

5.Paggalang sa opinyon ng iba

Explanation:

🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.