B. Isulat o kopyahin ang mga pahayag na may kaugnayan sa mga isyu na dapat, kaharapin sa pag-unlad ng lipunan at pambansang kaunlaran, 1. Mababa ang kita ng mga trabaho, 2. Mataas ang bilang ng may trabaho, 3. Naaabuso ang mga likas na yaman, 4. Hindi tapat ang paglilingkod ng pamahalaan, 5. Hindi nasusunod ang mga batas at ordinansa, 6. Ipinapatupad ng mga sundalo at pulis ang mga batas, 7. Kapaki-pakinabang ang mga gawain ng mga indibidwal, 8. Namumuhunan ang mga negosyante ng pera para sa mga industriya, 9. Umaasa ang mga mamamayan sa tulong at serbisyo ng pamahalaan, 10. Nag-iiwan ang mga terorista ng mga bomba sa mga mall at terminal ng bus.B. Isulat o kopyahin ang mga pahayag na may kaugnayan sa mga isyu na dapat


kaharapin sa pag-unlad ng lipunan at pambansang kaunlaran
1. Mababa ang kita ng mga trabaho
2. Mataas ang bilang ng may trabaho
3. Naaabuso ang mga likas na yaman
4. Hindi tapat ang paglilingkod ng pamahalaan
5. Hindi nasusunod ang mga batas at ordinansa
6. Ipinapatupad ng mga sundalo at pulis ang mga batas
7. Kapaki-pakinabang ang mga gawain ng mga indibidwal
8. Namumuhunan ang mga negosyante ng pera para sa mga industriya
9. Umaasa ang mga mamamayan sa tulong at serbisyo ng pamahalaan
10. Nag-iiwan ang mga terorista ng mga bomba sa mga mall at terminal ng bus.​

Answer:

1. Mababa Ang Kita ng MGA tranaho. 2. Mataas Ang bilang ng may tranaho. 3. Naaabuso Ang mga likas na yaman. 4. Hindi tapat Ang paglilingkod mg pamahalaan 5. Hindi nasusunod Ang mga batas at ordinansa. 6. Ipinapatupad ng mga sundalu at pulis Ang mga batas 7. Kapaki- pakinabang Ang mga negosyante.Leave a Reply

Your email address will not be published.