B. Isulat ang titik S kung ang may salungguhit ay tumutukoy ng sanhi at isulat, ang titik B kung ito ay tumutukoy naman sa bunga., 1. Pumutok ang gulong ng sasakyan ni Cardo kaya napatigil siya sa daan., 2. Dahil basa ang sahig, nadulas ang ilang mag-aaral., 3. Tulog sina lolo at lola kaya huwag kayong maingay., 4. Dahil nakalimutan ni Colline ang kaniyang I.D bumalik siya sa kanilang, bahay, 5. Nakalabas ang aso kasi naiwang nakabukas ang kanilang gate.B. Isulat ang titik S kung ang may salungguhit ay tumutukoy ng sanhi at isulat


ang titik B kung ito ay tumutukoy naman sa bunga.
1. Pumutok ang gulong ng sasakyan ni Cardo kaya napatigil siya sa daan.
2. Dahil basa ang sahig, nadulas ang ilang mag-aaral.
3. Tulog sina lolo at lola kaya huwag kayong maingay.
4. Dahil nakalimutan ni Colline ang kaniyang I.D bumalik siya sa kanilang
bahay
5. Nakalabas ang aso kasi naiwang nakabukas ang kanilang gate.​

Explanation:

Answer

Sanhi...

 • 1. Pumutok ang gulong ng sasakyan ni Cardo.
 • 2. nadulas ang ilang mag-aaral.
 • 3. Tulog sina lolo at lolaolline ang kaniyang I.D.
 • 4. Dahil nakalimutan ni Colline ang kaniyang I.D
 • 5. Nakalabas ang aso.

Bunga....

 • 1. kaya napatigil siya sa daan..
 • 2. Dahil basa ang sahig.
 • 3. kaya huwag kayong maingay.
 • 4. bumalik siya sa kanilang
 • bumalik siya sa kanilangbahay.
 • 5. kasi naiwang nakabukas ang kanilang gate.

Answer°°°°°°

1. S

2. B

3. S

4.S

5. B

Sana po makatulong.

Dont swear if its wrong

#RESPECTLeave a Reply

Your email address will not be published.