B. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Pumili ng isang (1) sitwasyon, na nais tugunan., 1. Nasunugan ang pamilya ng iyong kaibigan, walang natira kahit isang gamit. , Ano ang maaari mong gawin upang mapagaan ang kanilang kalooban?, 2. Namatay ang alagang aso ng iyong pinsan, napansin mo na siya ay naging , malungkutin ng lubos dahil tinuturing niya itong isang pamilya, ano ang , maaari mong gawin upang mawala ang kanyang nararamdamang , kalungkutan?, 3. Bumagsak ka sa unang markahang pagsusulit. Dahil madalas kang hindi , nakakapasa ng iyong proyekto dahil sa hirap ka sa online class. Ano ang , maaari mong gawin upang mapanumbalik ang iyong interes sa pag-aaral at , tumaas ang iyong grado?B. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Pumili ng isang (1) sitwasyon


na nais tugunan.

1. Nasunugan ang pamilya ng iyong kaibigan, walang natira kahit isang gamit.

Ano ang maaari mong gawin upang mapagaan ang kanilang kalooban?
2. Namatay ang alagang aso ng iyong pinsan, napansin mo na siya ay naging

malungkutin ng lubos dahil tinuturing niya itong isang pamilya, ano ang

maaari mong gawin upang mawala ang kanyang nararamdamang

kalungkutan?
3. Bumagsak ka sa unang markahang pagsusulit. Dahil madalas kang hindi

nakakapasa ng iyong proyekto dahil sa hirap ka sa online class. Ano ang

maaari mong gawin upang mapanumbalik ang iyong interes sa pag-aaral at

tumaas ang iyong grado?​

Answer:

Answer:1.ang aking gagawin upang matolungan sila ay patirahin muna sila sa aming bahay hanggang makahanap na sila ng kanilang malilipatan,bibigyan kurin sila ng damit upang may ma isuot sila.

Explanation:

Hope it help

:follow nyo ako follow back ko kayo


Leave a Reply

Your email address will not be published.