B. Ano ang nais ipabatid ng larawan sa itaas? Sumulat ng 5, pananaw tungkol sa larawan batay sa sariling karanasan gamit, “ang ibat ibang uri ng pangungusap. Ilagay ang sagot sa”, nakalaang espayo sa ibaba. Pagkatapos, sabihin o ibahagi mo, ang iyong sagot sa iyong mga magulang o sinumang kasama sa, bahay., 1.Pasalaysay:, 2.Patanong, 3.Padamdam:, 4.Pautos:, 5.Pakiusap:B. Ano ang nais ipabatid ng larawan sa itaas? Sumulat ng 5


pananaw tungkol sa larawan batay sa sariling karanasan gamit
ang ibat ibang uri ng pangungusap. Ilagay ang sagot sa
nakalaang espayo sa ibaba. Pagkatapos, sabihin o ibahagi mo
ang iyong sagot sa iyong mga magulang o sinumang kasama sa
bahay.
1.Pasalaysay:
2.Patanong
3.Padamdam:
4.Pautos:
5.Pakiusap:​

Explanation:

asan po nung larawan di po yan masasagot kung wala dahil ayon ang nakalagay sa panuto


Leave a Reply

Your email address will not be published.