B. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng ugnayang sanhi at, bunga. Gumawa ka ng dayagram na naglalahad ng ugnayang ito. Gawin mo, ito sa ivong sagutang papel, 1. Sa pagsisikap nilang magkakapatid, lumago ang negosyo ng kanilang, pamilya., 2. Mabagal siyang kunilos kaya naiwan siya ng kaniyang inga, kasamahan., 3. Hindi siya nakapasok sa trabaho dahil sa malakas na ulan., 4. Umiyak ang bata nang agawan siva ng laruan ng kaniyang kalaro., 5. Nasugatan siya dahil nahawakan niya ang talin ng kutsilyo.B. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng ugnayang sanhi at


bunga. Gumawa ka ng dayagram na naglalahad ng ugnayang ito. Gawin mo
ito sa ivong sagutang papel
1. Sa pagsisikap nilang magkakapatid, lumago ang negosyo ng kanilang
pamilya.
2. Mabagal siyang kunilos kaya naiwan siya ng kaniyang inga
kasamahan.
3. Hindi siya nakapasok sa trabaho dahil sa malakas na ulan.
4. Umiyak ang bata nang agawan siva ng laruan ng kaniyang kalaro.
5. Nasugatan siya dahil nahawakan niya ang talin ng kutsilyo.​

Answer:

Wisp usual papel papel jalapeño isosoli


Leave a Reply

Your email address will not be published.