Ayusin ang mga titik ng bawat bilang upang matukoy ang mga bansa sa silangan at timog silangan na naapektuhan ng kolonisasyon at imperyalismo ng mga kanluraning bansa, MAAYOS NON SENSE REPORT,Ayusin ang mga titik ng bawat bilang upang matukoy ang mga bansa sa silangan at timog silangan na naapektuhan ng kolonisasyon at imperyalismo ng mga kanluraning bansa


MAAYOS NON SENSE REPORT


Answer:

  1. ?
  2. ?
  3. indonisia
  4. japan
  5. ?

Explanation:

sorry po ito lang yung naiintibdihan ko sorry po


Leave a Reply

Your email address will not be published.