Arrange The Puzzle Word, 1.ang pagkilala sa pagkakaugnay ugnay ng lahat ng bagay , N O E S O S N N C E I, 2. isang gawain o paglikha ng produkto na nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan., A A G W G A A S P S A, 3. tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain ng buong puso at may malinaw na layunin sa paggawa., P A I A K S A N G, 4. ito i am pagkakaroon ng kasiyahan pagkagusto at sigla nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto., A I A I M G S S G, 5. ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid., Y I A A G TArrange The Puzzle Word


1.ang pagkilala sa pagkakaugnay ugnay ng lahat ng bagay
N O E S O S N N C E I
2. isang gawain o paglikha ng produkto na nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan.
A A G W G A A S P S A
3. tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain ng buong puso at may malinaw na layunin sa paggawa.
P A I A K S A N G
4. ito i am pagkakaroon ng kasiyahan pagkagusto at sigla nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto.
A I A I M G S S G
5. ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid.
Y I A A G T ​

Answer:

5. TIYAGA

Explanation:

CARRY ON LEARNINGLeave a Reply

Your email address will not be published.