Answer this questionAnswer this question ​

Answer:gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.​gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.​gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.​gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.​gawain sa pagkstuto 2 iayos ang mga titik upang mabuo ang saliya ayon sa inilalarawan ng bawat pahayag. isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.​Leave a Reply

Your email address will not be published.