Anong dinastiya ang paninirahan ni Marco Polo sa China sa halos 11 na taon., a. Dinastiyang Yuan, c. Dinastiyang Ching, b. Dinastiyang Ming, d. Dinastiyang ZouAnong dinastiya ang paninirahan ni Marco Polo sa China sa halos 11 na taon.


a. Dinastiyang Yuan
c. Dinastiyang Ching
b. Dinastiyang Ming
d. Dinastiyang Zou​

⭐️ANSWER⭐️

Anong dinastiya ang paninirahan ni Marco Polo sa China sa halos 11 na taon.

a. Dinastiyang Yuan

c. Dinastiyang Ching

b. Dinastiyang Ming

d. Dinastiyang Zou

➡️ Ayon sa The Travels of Marco Polo, dumaan sila sa halos buong Asya, at nakilala si Kublai Khan, isang pinuno ng Mongol at tagapagtatag ng dinastiyang Yuan.

HOPE IT HELPS ^ω^


Leave a Reply

Your email address will not be published.