Ano yong mas mahalaga pamilya o kaibigan , at bakitAno yong mas mahalaga pamilya o kaibigan
at bakit​

\LARGE\color{pink}{{{\boxed{\tt{Katanungan:}}}}}

Ano yong mas mahalaga pamilya o kaibigan at bakit?

\LARGE\color{pink}{{{\boxed{\tt{Kasagutan:}}}}}

Para saakin ay pareho silang mahalaga, pero mas pinahahalagahan ko ang aking Pamilya. Dahil mula pa noong aking pagkabata ay lagi na silang nasa tabi ko, lagi nila akong ginagabayan at sinu- soportahan, pinalaki nila ako ng maayos at may takot sa Diyos at pinag a-aral nila ako ng maayos. Sila yung taong may mga pangarap saatin na magkaroon ng mabuting pamumuhay paglaki, sila din ang mga taong dadamay sayo kung may mga problema at pagkakamali ka. Dahil sila talaga lang yung mga taong tunay na nag mamahal sayo hanggang sa huli.

\Large\pink {\overline { \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \:  \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \:  \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \:  \: \: }}

#CarryOnLearning!

#HikariSquad


Leave a Reply

Your email address will not be published.