Ano-ano ang kasalukuyang programa ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng sector ng agrikultura ng agrikulturaAno-ano ang kasalukuyang programa ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng sector ng agrikultura ng agrikultura​

ANSWER:

Nagpatupad sila ng mga ahensiya at ibat ibang programa


Leave a Reply

Your email address will not be published.