Ano ang tungkulin ng isang mamamayan sa lumalawak na konsepto ng pagiging isang mamamayan?Ano ang tungkulin ng isang mamamayan sa lumalawak na konsepto ng pagiging isang mamamayan?​

Answer:

• Tungkuling maging aktibong mamamayan

• Tungkulin na makapagkamit ng layuning makatulong sa kapuwa

• Tungkuling magbigay tulong sa nangangailangan

• Tungkulin na maiparamdam ang pagmamahal sa kapuwa

• Tungkulin na magsagawa ng mga bagay na ikabubuti ng lipunan

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.