Ano ang tamang sagot dito , si adan ba ay gawa sa lupaAno ang tamang sagot dito
si adan ba ay gawa sa lupa ​

Answer:

hindi

Explanation:

he created in God image


Leave a Reply

Your email address will not be published.