Ano ang pinanghihinayangan ng mga Muslim kung mapapasailalim sila sa kapang-yarihan ng mga Espanyol?Ano ang pinanghihinayangan ng mga Muslim kung mapapasailalim sila sa kapang-yarihan ng mga Espanyol?

Answer:

kasaganahan at kayamanan ang pinanghihinayanhan Ng MGA muslim

Explanation:

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.