Ano ang pag kaiba ng pag unlad at pagsulongAno ang pag kaiba ng pag unlad at pagsulong​

Answer:

Ang pagsulong (“growth”) ay resulta ng isang prosesong nagpapakita ng pagbabago sa isang ekonomiya na madaling masukat.

Ang pag-unlad (“development”) ay sumasaklaw sa katarungan, dignidad, seguridad at pagkapantay-pantay ng mga tao. Ito ay kabuuang proseso kung saan may pagbabago sa estruktura ng lipunan — kabilang na dito ang ekonomiya, kultura at pulitika

Explanation:

sana po ay makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.