Ano ang naging resulta ng pakikipaglaban ng mga moro sa mga espanyolAno ang naging resulta ng pakikipaglaban ng mga moro sa mga espanyol​

Answer:

Tulad ng Cordillera, noong 1571, naging maigting din ang pagpapadala ng

mga Espanyol ng mga ekspedisyong militar sa Mindanao upang tuluyan na

itong mapasailalim sa kanila. Hindi basta sumuko ang mga Muslim.

Nilabanan nila ang puwersa ng Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa

serye ng Digmaang Moro. Sa panahong ito, anim na digmaan ang sumiklab

sa pagitan ng mga Muslim at mga Espanyol.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.