Ano ang mga kanta na hinay o mas hinay?Ano ang mga kanta na hinay o mas hinay?​

Answer:

Always love people indeedLeave a Reply

Your email address will not be published.