Ano ang mga kahulugan united nationAno ang mga kahulugan united nation​

Answer:

United nations tinatawag ring ang nagkakaisang bansa.

Ito ang pangalang ibinigay ni Pang.Franklin Roosevelt noong 1941 sa mgabansang nakipagdigma sa mga AxisPowers.Isang nagsasariling pandaigdig naorganisasyon na mayroong sarilingwatawat, may sariling post office at nag-iisyu ng sariling selyo at pasaporte.


Leave a Reply

Your email address will not be published.