– Ano ang mas masama, ang magnakaw, katulad ng ginawa ni Karl o ang manloko ng, kapwa katulad ng ginawa ni Bob? Pangatwiran ang sagot.– Ano ang mas masama, ang magnakaw, katulad ng ginawa ni Karl o ang manloko ng


kapwa katulad ng ginawa ni Bob? Pangatwiran ang sagot.​

Answer:

ang magnakaw, katulad ng ginagawa ni Karl


Leave a Reply

Your email address will not be published.