Ano ang maitutulong mo sa kapwaAno ang maitutulong mo sa kapwa

Answer:

#CarryOnLearning

#KeepSafe

Thank you po

Step-by-step explanation:

Ang maiitulong ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng akong natutunan para sa aking kapwa para maging masaya hindi lamang ang aking sarili kundi pati narin ang aking kapwa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.