Ano ang maganda at hindi magandang naidudulot ng isang rebolusyon?Ano ang maganda at hindi magandang naidudulot ng isang rebolusyon?​

Answer:

ayam po

Explanation:

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.