Ano ang kaugnayan ng mga kontribusyon sa kultura ng mga asyanoAno ang kaugnayan ng mga kontribusyon sa kultura ng mga asyano​

Answer:

ang kontribuayon ang syang nagsisilbing daan upang makatulong ang isang bansa asa isa pang bansa

#hope it helps

#carry on learning

#pa brainliest

THANK YOU! ^.^Leave a Reply

Your email address will not be published.