Ano ang kahulugan ng nasyoli moAno ang kahulugan ng nasyoli mo​

Answer:

Ang Nasyonalismo ay ang Pagmamahal sa bansa. Ito rin ay isang kamalayan sa lahi na nag uugat sa pagkakaroon ng isang relihiyon,wika, kultura,kasaysayan at pagpapahalaga.


Leave a Reply

Your email address will not be published.