Ano ang kahirapan sa pilipinasAno ang kahirapan sa pilipinas​

Answer:

Ang kahirapan ay isa sa mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino. Ito ay isa rin sa problema na hindi matapos tapos at hindi rin mabigyan ng solusyon. Mahigit kumulang 48% o 11.1 milyon ang bilang ng mga pamilyag pilipino na nagsasabi at itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Ito ay batay sa ikalawang ‘survey’ na ginawa ng SWS o Social Weather Stations.

Explaination:

Isa sa sanhi ng kahirapan ay ang pagkakaroon ng mababang antas ng edukasyon. Marami ang nag sasabi na ang edukasyon ang ating puhunan para sa ating kinabukasan ngunit marami rin ang hindi nakakapag aral dahil nagkakaroon ng kakulangan sa pera na ipangbabayad sa paaralan na papasukan pati na rin pangbili ng kagamitan na kakailanganin ng isang mag-aaral.

Ang ibang mag-aaral naman ay nagtratrabaho habang nag aaral. Ito na rin ang magsisilbing tulong nila sa kanilang mga magulang at matustusan ang kanilang sariling pag-aaral ngunit ang iba ay mas pinipili ang magtrabaho na lamang dahil ang kanilang kinikita ay sapat lamang sa kanilang pangangailangan araw-araw at kulang pa para sila ay makapasok sa paaralan.

Kung ating susuriin ay nasa ating mga kamay ang kapangyarihan upang tayo ay magtagumpay dahil kung atin lamang gugustuhin ay maraming paraan upang tayo ay makaahon sa kahirapan. Nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng tiyaga at magpursigi sa lahat ng ginagawa at mga oportunidad. Nararapat din na unahin muna natin ang mag hanap ng trabaho at magkaroon ng sapat na kita kasya sa ibang gusto nating gawin. Sa ganitong paraan maaaring mabawasan ang mga bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas.Leave a Reply

Your email address will not be published.