Ano ang kahalagahan ng pagtatago ng lahat ng datos sa pananaliksik,Ano ang kahalagahan ng pagtatago ng lahat ng datos sa pananaliksik


Answer:

Pinapayagan ng pag-iimbak ng datos ang mga mananaliksik na panatilihin ang digital na impormasyon sa isang paraan na maaari itong makuha sa hinaharap. Ang ligtas na pag-iimbak ng datos sa ganitong paraan ay naging isang lalong mahalaga at mabibigat na responsibilidad para sa mga mananaliksik, lalo na habang lumalaki ang laki ng kanilang mga hanay ng datos.

100% Accurate answer


Leave a Reply

Your email address will not be published.