Ano ang iyong naging mga batayan sa pagpili ng maunlad at hindi maunlad na kalagayan sa buhay?Ano ang iyong naging mga batayan sa pagpili ng maunlad at hindi maunlad na kalagayan sa buhay?​

Answer:

nakadepende sa pangarap mo o sa sarili moLeave a Reply

Your email address will not be published.