Ano ang Indikasyon ng pagiging isang pinoy?Ano ang Indikasyon ng pagiging isang pinoy? ​

Answer:

pagtutulungan sa ano mang uri ng kaguluhan


Leave a Reply

Your email address will not be published.