Ano ang ibig sabihin ng Waste, Segragation?Ano ang ibig sabihin ng Waste
Segragation?​

Ang “waste management” o “waste disposal” ay ang proseso na isinasagawa sa mga basura mula sa paglikha nito hanggang sa pahuling pagtatapon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.