Ano ang ginagawa ng mga kastila sa mga akdang pampanitikang naabutan nila sa pilipinas?, A.Pinarusahan ang mga nagsulat nito, B.Pinalaganap sa buong kapuluan , C.Sinunog nila ang mga ito, D.Ginawang kasangkapan upang palaganapin ang KristiyanismoAno ang ginagawa ng mga kastila sa mga akdang pampanitikang naabutan nila sa pilipinas?


A.Pinarusahan ang mga nagsulat nito
B.Pinalaganap sa buong kapuluan
C.Sinunog nila ang mga ito
D.Ginawang kasangkapan upang palaganapin ang Kristiyanismo​

Answer:

C. Sinunog nila ang mga ito


Leave a Reply

Your email address will not be published.