Ano ang aral ng sentrong plano ng muniservice at metro serviceAno ang aral ng sentrong plano ng muniservice at metro service

Answer:

Sentrong Plano ng Muni Service at Metro Service

Pansamantalang nabawasan ang serbisyo ng Muni upang maituon ang mga limitadong mapagkukunan sa aming mga pinaka ginagamit na ruta at maghatid ng mga kritikal na koneksyon tulad ng mga medikal na pasilidad. Kapag binabalik ang mga ruta ng Muni, inuuna namin ang kakayahan para sa pisikal na distansya, mga ruta ng high-ridership at mga pamayanan na higit na umaasa sa serbisyo ng Muni.


Leave a Reply

Your email address will not be published.