Ano ang apat na mahahalagang bahagi ng papel-pananaliksik?Ano ang apat na mahahalagang bahagi ng papel-pananaliksik?​

Answer:

Mga Bahagi Ng Pananaliksik

Explanation:

I. Suliranin at kaligiran nito

II. Mga kaugnay na Literatura ng Pag-aaral

III.Meteodolohiya o Pamamaraan

IV.Paglalahad at Pagpapakahulugan

V. Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon

ps. make this the Brainliest Answer ^_^Leave a Reply

Your email address will not be published.