Ang wastong paggawi o pag- uugali sa paggamit ng internet(ETNQUETTEI)Ang wastong paggawi o pag- uugali sa paggamit ng internet(ETNQUETTEI) ​

Ang wastong paggawi o pag- uugali sa paggamit ng internet.

  • Etiquette

Ang Etiquette (pag-uugali) ay ang hanay ng mga maginoo na patakaran ng personal na pag-uugali sa magalang na lipunan, karaniwang sa anyo ng isang etikal na code na naglalarawan sa inaasahan at tinanggap na mga pag-uugaling panlipunan na naaayon sa mga kombensyon at kaugalian na sinusunod ng isang lipunan, isang klase sa lipunan, o isang pangkat panlipunan .

#CarryonLearningLeave a Reply

Your email address will not be published.