Ang samahan ng negosyante na kumokontrol sa dami at presyo ng produkto na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo., A. Partnership, B. Monopolyo, C. Kooperatiba, D. KorporasyonAng samahan ng negosyante na kumokontrol sa dami at presyo ng produkto na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo.


A. Partnership
B. Monopolyo
C. Kooperatiba
D. Korporasyon​

Korporasyon

Explanation:

Nabasa ko po sa libro ang sagot dyan


Leave a Reply

Your email address will not be published.