Ang salita sa pamagat ay sinisimulan ng malaking titik helpAng salita sa pamagat ay sinisimulan ng malaking titik help​

NAGSISIMULA SA MALAKING LETRA


Leave a Reply

Your email address will not be published.