Ang pinakamahalagang elemento ng isang estado ay?Ang pinakamahalagang elemento ng isang estado ay?

TANONG:

  • Ang pinakamahalagang elemento ng isang estado ay?

SAGOT:

  • \large{\boxed{\boxed{\sf\purple{Mamamayan}}}}
  • Ang mamamayan ang pinakamahalagang elemento ng isang estado.

\huge\purple{\overline{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad \ \ \ }}

#CarryOnLearningLeave a Reply

Your email address will not be published.