Ang pagbabagong ito ay pinaniniwalaang isa sa pangmatagalang impluwensya ng paglaganap ng kaisipangAng pagbabagong ito ay pinaniniwalaang isa sa pangmatagalang impluwensya ng paglaganap ng kaisipang​

Answer:

Deklarasyon ng Cadiz constritution


Leave a Reply

Your email address will not be published.