ang pag na mahal ay isng pagtungo sa isang umiiral na may halaga kaya umuunlad ang pagkatao ng mi na mahal at nagmamahal. tama o Mali?ang pag na mahal ay isng pagtungo sa isang umiiral na may halaga kaya umuunlad ang pagkatao ng mi na mahal at nagmamahal. tama o Mali? ​

Answer:

Tama po ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎Leave a Reply

Your email address will not be published.