Ang mga trabahong may mataas na impluwensiya na nakqbatay sa mga gawaing pang agham. NIGTVISEAVIET, Ang mga grupo o pangkat ng mga taong may mataas na antas ng interes na naghahanap ng mga panuntunan at direksiyon. VENNOLCALIOTN, ang mga taong may mataas na interes na mailalarawan bilang malaya, malikhain, may mataas na imahinasyon at may malawak na isip. CRTISTIAAng mga trabahong may mataas na impluwensiya na nakqbatay sa mga gawaing pang agham. NIGTVISEAVIET


Ang mga grupo o pangkat ng mga taong may mataas na antas ng interes na naghahanap ng mga panuntunan at direksiyon. VENNOLCALIOTN

ang mga taong may mataas na interes na mailalarawan bilang malaya, malikhain, may mataas na imahinasyon at may malawak na isip. CRTISTIA​

___________________________

Question:

Ang mga trabahong may mataas na impluwensiya na nakqbatay sa mga gawaing pang agham. NIGTVISEAVIET

Ang mga grupo o pangkat ng mga taong may mataas na antas ng interes na naghahanap ng mga panuntunan at direksiyon. VENNOLCALIOTN

Ang mga trabahong may mataas na Nang mga taong may mataas na interes na mailalarawan bilang malaya, malikhain, may mataas na imahinasyon at may malawak na isip. CRTISTIA

_____________________

Answer:

1.Investagative

  • Ang mga trabahong may mataas na impluwensiya na nakqbatay sa mga gawaing pang agham.

2.Conventional

  • Ang mga grupo o pangkat ng mga taong may mataas na antas ng interes na naghahanap ng mga panuntunan at direksiyon.

3.Artistic

  • ang mga taong may mataas na interes na mailalarawan bilang malaya, malikhain, may mataas na imahinasyon at may malawak na isip.

__________________

#Carry on learning^^


Leave a Reply

Your email address will not be published.