Ang isang mabuting mamamayan ay may pagmamahal at paggalang sa kanyang kapwa,Ang isang mabuting mamamayan ay may pagmamahal at paggalang sa kanyang kapwa


Answer:

mabuting kalaoban at mabuting tao


Leave a Reply

Your email address will not be published.