Ang hawak Ng malaking mananayaw sa pagsasayaw Ng cari\xf1osa at ______.Ang hawak Ng malaking mananayaw sa pagsasayaw Ng cariñosa at ______.​

Ang sayaw ay ginagamitan ng pamaypay.


Leave a Reply

Your email address will not be published.