Ang El Filibusterismo ay isang nobelang ______?, a.pampamilya, b.pampolitika, c.panlipunan , d.panrelihiyonAng El Filibusterismo ay isang nobelang ______?


a.pampamilya
b.pampolitika
c.panlipunan
d.panrelihiyon​

b.pampolitika po d po yan po


Leave a Reply

Your email address will not be published.